Start

Välkommen till Ekens hemtjänst!
Vi erbjuder hemtjänst, ledsagning, avlösning, boendestöd och hushållsnära tjänster med Rut-avdrag.
ekens2

droppe Kunder med stort omsorgsbehov
Ekens hemtjänst är ett omsorgsföretag och vi vänder oss i första hand till kunder med stora omsorgsbehov. Bland våra kunder finns äldre personer som behöver hemtjänst när krafterna och minnet inte räcker till. Vi har också kunder med olika fysiska handikapp och sjukdomar, psykiska besvär, demenssjukdomar.
lov Tjänster med kunskap & trygghet
Vi erbjuder också hushållsnära tjänster till hemtjänstkunder som vill komplettera sin hemtjänst och till seniorer som väljer att själva bestämma över innehållet i sina tjänster genom att köpa hemtjänst som hushållsnära tjänst. Vi utför våra tjänster med kunskap och trygghet och vårt viktigaste mål är nöjda kunder.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes