Tjänster

Lagen om valfrihet

bild7

För några år sedan infördes en ny lag Lagen Om Valfrihet, förkortad LOV. Den innebär att Du kan välja vilket företag som ska utföra hjälp i hemmet för Dig. Ekens hemtjänst är ett auktoriserat företag som Du kan välja. Välkommen att höra av Dig.

Vi hjälper dig med:

  • Hemtjänst
  • Ledsagning
  • Avlösning
  • Boendestöd
  • Hushållsnära tjänster

Powered by WordPress. Designed by WooThemes