Kvalitet

Vår syn på kvalitet
Vi kommer att arbeta i enkla organisationer nära våra brukare för att stödja och stimulera boende i deras hemmiljö. Vi ska utbilda personal som är engagerade och har kunskaper om de insatser som ska göras.

Respekten för den enskildes personliga integritet är av stor betydelse för kvaliteten. Personalen ska även visa lyhördhet och inlevelseförmåga i den enskildes förhållanden. Detta förutsätter att omsorgs- och vårdinsatser utformas utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskemål.

Trygghet och kontinuitet
Vid anställning av ny personal fästs speciellt avseende vid gott omdöme och ärlighet. Varje kund ska få sin hjälp av så få personer som möjligt och alla kunderna ska få en kontaktperson. Detta fungerar bra då enheterna är små. Då vet kunden vem som ska komma, vilken dag vid vilken tidpunkt. All personal kommer att färdas med bil för att snabbt kunna ta sig från en plats till en annan, all personal ska bära identitetsbricka och detta ska informeras till kunderna. Allt detta förstärker tryggheten och kontinuiteten ännu mer.

Gott bemötande, respekt och integritet
All personal ska ta hänsyn till kundens behov och önskemål samt respektera varje kunds situation i hemmet samt ett bra samtalsklimat. Personalen ska förstå vikten av att hantera intryck och uppgifter konfidentiellt och att det är en del av yrkesetiken. All personal inom företaget är bundet av tystnadsplikt, även de som inte är vårdbiträden. Personalen informeras om att brott mot tystnadsplikten är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och kan leda till att han eller hon inte får arbeta kvar. Vid personalmötena kommer det att repeteras regelbundet viktiga delar i arbetet och bland annat påminns om, tystnadsplikt och sekretess och allt i det praktiska arbetet. All dokumentation om kunden ska förvaras i akter i låsta arkivskåp och ingen information, till exempel kom ihåg-lappar, får ligga framme så att andra kan ta del av informationen.

Tillgänglighet
Kunden kan komma i kontakt med Ekens Hemtjänst dygnet runt på huvudnummer. Under kontorstid ska i regel en chef svara och efter kontorstid ska en kvällspersonal svara. Ekens Hemtjänst ska ha en jourtelefon under kvällar och helger om något allvarligt skulle inträffa. Personalen ska bära en tjänstetelefon som kunden ska få tillgång till om de behöver något. Personalen ska vara på plats plus/minus 30 minuter inom utsatt tid. Blir personalen sen ringer de alltid upp kunden och meddelar detta. Personalen ska utgå från de tider som man har kommit överens om på genomförandeplanen.

Hjälp oss bli bättre/ lämna synpunkter

Powered by WordPress. Designed by WooThemes